Szerződési feltételek

A jelen ÁSzF tartalmazza az Orion Divat Webáruház (a továbbiakban: Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint

1. A Webáruház címe, a Szolgáltató

1.2. A Webáruház címe: https://oriondivat.hu

1.3 A Webáruház üzemeltetőjének (a továbbiakban: Szolgáltató) adatai:

Cégnév: Helios Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév: Helios Hungary Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-289002, nyilvántartásba vette: a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-78055609
Adószám: 25786066-2-42
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-108257/2016.
Székhelye: 1141. Budapest, Komócsy utca 5.
Telephelye: 1141. Budapest, Komócsy utca 5.
Képviselője: Nagy Éva /ügyvezető igazgató/
Email ügyfélszolgálat: hello@oriondivat.hu
Telefon: +36 20 388 4 883

1.4 A vásárló vagy megrendelő

Aki a Webáruház-szolgáltatást igénybe veszi, azaz az Orion Divat Webáruház internetes felületén regisztráltatja magát és e felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

1.5 Szállítók adatai

Szállítási információk oldalon megtekinthető.

2. Az ÁSzF elfogadása

A jelen ÁSzF feltételeinek elfogadása mind a regisztrációnak, mind pedig a megrendelésnek feltétele. Amennyiben a felhasználó a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, jelen ÁSzF-et az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával el kell fogadnia, melynek eredményeként a jelen ÁSzF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.

3. A Webáruház-szolgáltatás

Az Orion Divat a Vásárló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a Webáruház-szolgáltatást.

3.1 A Webáruház-szolgáltatás területi hatálya

A Szolgáltatókizárólag Magyarország területére címzett megrendeléseket fogad el, a Magyarország területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítás tehát nem lehetséges.

3.2 A regisztrációhoz szükséges adatok

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Mobiltelefon szám
 • E-mail cím (felhasználói belépéshez)
 • Jelszó

3.3 Rendeléshez szükséges további adatok

 • Számlázási cím
 • Cég neve, ha van
 • Irányítószám
 • Város
 • Közterület neve
 • Közterület jellege
 • Házszám
 • Szállítási cím
 • Irányítószám
 • Város
 • Közterület neve
 • Közterület jellege
 • Házszám

4. Az adásvételi szerződés létrejötte, módosítása, törlése

4.1 Regisztráció

A szerződés a Szolgáltató internetes felületén történő regisztrációval, a jelen szerződési feltételek elfogadásával jön létre. A Webáruházban való vásárlás történhet regisztrációval vagy vendégként. A megrendelés abban az esetben jön létre, ha a felhasználó a megrendelést végső formájában jóváhagyja. Abban az esetben, ha a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználói adatokat törölje, és az ezen adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

A felhasználó bejelentkezés nélkül szabadon válogathat a termék kínálatból, azokat kosarába helyezheti, majd ezt követően a kosarába gyűjtött termékeket megvásárolhatja.

4.2 Megrendelés módosítása, visszavonása, fizetés módja

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a megrendelő felé azonnal értesítést küld a webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Amennyiben a megrendelőhöz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a megrendelő ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.

A Szolgáltató lehetőséget biztosít a megrendelés módosítására, visszavonására a rendelés teljesítésének megkezdéséig. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a megrendelő e-mailben értesítést kap a teljesítés megkezdésének tényéről.

Bankkártyával történő fizetés esetén a rendelés visszavonását a Szolgáltató a készpénzes fizetés szabályai szerint fogadhatja el azzal, hogy a termékek vételárát a Szolgáltató a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014.(II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései szerint 14 napon belül téríti vissza a megrendelőnek.

A megrendelő a megvásárolt termék ellenértékét elektronikus úton (bankkártyával) a megrendelés leadásakor, vagy a futárnak az áru átvételekor készpénzben vagy a Szolgáltató bankszámlájára való közvetlen átutalással teljesíti.

4.3 Webáruházunk részére az OTP Mobil Kft. biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által.

Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk az OTP Mobil Kft. fizetőoldalára (továbbiakban SimplePay), így a fizetés közvetlenül a SimplePay által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a webáruház oldalán.

Az internetes áruház az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

Kérjük, készítse elő kártyáját! A bankkártyával történő fizetéshez az alábbi adatokra lesz szüksége:

 • Kártyaszám (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, 13-19 jegyű szám.)
 • Lejárati dátum (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, hh/éé formátumú szám.)
 • Érvényesítési kód (A kártya hátlapján az aláírási panelen található számsor utolsó három jegye {CVV2, vagy CVC2}. Amennyiben az Ön kártyáján nem szerepel ilyen kód, a fizető oldalon található, erre vonatkozó mezőt legyen szíves üresen hagyni!)

Áruházunkban az alábbi kártyatípusokkal fizethet:

 • MasterCard (dombornyomott)
 • Visa (dombornyomott)
 • Electron (nem dombornyomott) Ezen kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg, hogy lehetővé teszi-e a kártya internetes használatát. Amennyiben az Ön Electron kártyáját kibocsátó bank engedélyezte az interneten való kártyahasználatot, Ön természetesen fizethet kártyájával internetes áruházunkban. Pontos információért kérjük, forduljon a kártyáját kibocsátó bankhoz!
 • Maestro A SimplePay internetes fizetőfelületén bármely bank által kibocsátott Maestro kártya elfogadható. Az elfogadás feltétele, hogy az Ön kártyáját kibocsátó bank is támogassa a Maestro kártyák e-commerce tranzakciókra történő felhasználhatóságát. Kérjük, konzultáljon a bankjával!

Az internetes kártyaelfogadás biztonságának további növelése érdekében az OTP Mobil Kft. bevezette a Verified by Visa/MasterCard Secure Code (VbV/MSC) szolgáltatást. A szolgáltatás lényege, hogy a kártyabirtokos részére a fizetésre használt kártyát kibocsátó bank megad valamilyen plusz azonosítási lehetőséget, amely a tranzakció során ellenőrzésre kerül, és egyértelműen azonosítja a kártyát használó személyt.

Amennyiben az Ön kártyáját kibocsátó banknál nem elérhető a VbV/MSC szolgáltatás, vagy Ön azt nem igényelte, a fizetési folyamat nem változik. A webáruház átirányítja Önt a SimplePay oldalára, ahol megadja kártyájának adatait (kártyaszám, lejárati dátum, érvényesítési kód), és megtörténik a vásárolt áruk/szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése.

Amennyiben az Ön bankja rendelkezik a VbV/MSC szolgáltatással, és Ön ezt igénybe veszi, a fizetési tranzakció folyamata megváltozik. Kártyája adatait (kártyaszám, lejárati dátum, érvényesítési kód) továbbra is a SimplePay fizetőfelületén kell megadnia. Ezt követően azonban a SimplePay automatikusan átirányítja Önt a kártyáját kibocsátó bank megfelelő oldalára, ahol végre kell hajtania az azonosítási eljárást. A sikeres azonosítást követően a fizetési tranzakció folytatódik, Ön értesítést kap a tranzakció sikerességéről, és visszairányításra kerül a webáruházi felületre. Amennyiben az azonosítást nem tudja végrehajtani, a tranzakció sikertelenül zárul.

4.4 SimplePay Adatkezelési tájékoztató

Tudomásul veszem, hogy Helios Hungary Kft. (Magyarország, 1141. Budapest, Komócsy utca 5.) adatkezelő által a https://oriondivat.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: vásárló neve, számlázási címe, megvásárolt előfizetés neve és ára. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: SimplePay Adatkezelési tájékoztató

4.5 Sikertelen kézbesítés esetén

Általános kiszállítási határidőnél a szállító két alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását, majd visszaszállítja a Szolgáltatóhoz. Amennyiben az átvétel meghiúsul, a megrendelést az eladó érvénytelennek nyilvánítja, és az áru visszaérkezését követően törli.

5. A vásárló jogai és kötelezettségei

5.1 Az elállás joga

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket (az utolsó terméket) átveszi.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postai úton vagy személyesen a Szolgáltató telephelyére. Ebből a célból felhasználhatja az alábbi elállási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

5.2 Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyezőfizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

5.2 Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Helios Hungary Kft.
1141 Budapest, Komócsy u. 5. (30-as kapucsengő)

Alulírott kijelentem,hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék(ek) adásvételére irányulószerződés tekintetében:
...
Megrendelés időpontja:
Átvétel időpontja:
A fogyasztó neve: A fogyasztó címe: A fogyasztó aláírása: Kelt

5.3 Szavatosság

5.3.1 Kellékszavatosság

A Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

5.3.1 Termékszavatosság

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

5.4 Fogyasztói kifogások

A megrendelő a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a Szolgáltató fenti elérhetőségein terjesztheti elő. A Szolgáltató a szóbeli panaszt lehetőség szerint azonnal orvosolja, amennyiben erre nincs lehetősége, vagy a megrendelő a megoldással nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel. A Szolgáltató a jegyzőkönyv másodpéldányát személyes szóbeli panasz esetén személyesen átadja, telefonon közölt panasz esetén postán megküldi a megrendelő részére. A Szolgáltató a hozzá érkezett írásbeli panaszt köteles 30 (harminc) napon belül érdemben megválaszolni. A panasz esetleges elutasításának indokáról a Szolgáltató tájékoztatja a megrendelőt. A felek a vitás kérdéseket elsősorban békés úton próbálják rendezni, melynek sikertelensége esetén a megrendelő számára az alábbi jogérvényesítő lehetőségek állnak rendelkezésre: panasztétel a Fogyasztóvédelmi Hatóságnál, békéltető testület eljárásának kezdeményezése (az Eladó székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetősége: Budapesti Békéltető Testület, 1016 Budapest Krisztina krt. 99. III. em. 310.), valamint bírósági eljárás kezdeményezése.

6. Technikai korlátok:

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást. Ha technikai okok miatt valamely termék ára hibásan jelenik meg (pl. 0 vagy 1 Ft) ill. amennyiben nyilvánvaló aránytalanság tapasztalható, akkor természetesen a Szolgáltató a terméket csak tényleges áron tudja a Felhasználó rendelkezésére bocsátani!

7. Tárhelyszolgálatató:

Cégnév: 3 in 1 Hosting Betéti Társaság
Rövditett név: 3 in 1 Hosting Bt.
Cégjegyzékszám: 13-06-055290
Adószám: 22206118-2-13
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Forrás u. 12. III/11.
Levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1. fszt. 1.
Telefonos ügyfélszolgálat: hétfőtől-csütörtökig: 8.00-tól 16.00-ig, pénteken: 8.00-tól 13.00-ig
Tel: +36 24 886 491
Fax: +36 24 998 626
Rólunk mondták:
© 2013 - 2024 Orion Divat Webáruház --- hello@oriondivat.hu